Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Zpráva o proběhlé TK

  Časopis Zvěrokruh 12/2018
     Z činnosti komory


Josef Duben

Komunikace Komory veterinárních lékařů s veřejností


 

Dne 13. 11. pořádala KVL v úzké spolupráci s ÚSKVBL tiskovou konferenci se dvěma tématy.

První téma týkající se garance zdravotní nezávadnosti a bránění možným rezistencím původců nákaz vyčerpávajícím způsobem představil Jiří Bureš, ředitel ÚSKVBL (Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv).


Zdůraznil nezastupitelnou úlohu veterinárního lékaře, tj. ve vztahu k chovatelům ošetřujícího veterinárního lékaře jako garanta správného zacházení s veterinárními léčivy, zejména antimikrobiky. A připomněl, že je třeba se připravit na povinný monitoring a hlášení o spotřebě těchto léčiv, který bude vyplývat z chystané novely EU legislativy (nařízení).

Viceprezidentka KVL Radka Vaňousová upozornila na rizika spojená s v podstatě laickým „kosmetickým“ odstraňováním zubního kamene u psů bez nutného veterinárního vyšetření a anestezie (bolestivost, možná další poranění, recidiva). Opravdu účinné ošetření ústní dutiny a zubů není možné bez veterinárního vyšetření a anestezie.

Prezident KVL Karel Daniel připomněl setrvalý trend industrializace chovů hospodářských zvířat, kdy se vytěsňuje úloha veterinárního lékaře, jako záruky odpovídající veterinární péče. Konstatoval, že elektronizace a s ní spojené enormní shromažďování dat může být ve svém důsledku kontraproduktivní. A zmínil též, že ve vzdělávání, i veterinárním, dochází k nepotěšitelnému jevu tzv. fragmentace, kdy jsou na základě různých úřady stanovených podmínek organizovány stále další kurzy opravňující k určitým veterinárním úkonům, jako kurzy prohlížitelů, inseminátorů apod. Dále novináře pozval na Sněm KVL.

Josef Duben

Komora veterinárních lékařů České republiky