Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Zpráva z cesty do Ingolstadtu

Zpráva z cesty do Ingolstadtu

Bavorští srovnávali vnitřní systém komor sousedů

První schůzka veterinárních reprezentací Bavorska, Rakouska a Česka proběhla na přelomu června a července v Ingolstadtu, a to při příležitosti zemského výročního setkání členů bavorské zemské pobočky BPT (Bundesverband praktizierende Tierärzte).

Německé dobrovolné sdružení veterinárních praktiků BPT je svým složením velmi blízké českému pojetí komory, kromě jejich oficiálních funkcí – tj. registrace veterinářů a zastupování živnostenského úřadu pro veterinární obor. Tuto funkci zastupuje v Německu na zemské i spolkové úrovni komora (Kammer). Ta nevykonává společenskou a vzdělávací funkci, rovněž nesdružuje pouze veterináře, neboť členy komory jsou povinně i státní a další veterináři. Proto BPT zkoumalo mj. systémy sousedních zemí, kde komora sdružuje sice všechny veterináře, ale vykonává i další funkce (Rakousko), nebo sdružuje jen praktiky. Hájí jejich úzké profesní zájmy, pokud nejsou v kolizi se zájmy společnosti, jako je tomu v Čechách a na Moravě. Německá i rakouská komora však nezná okresní strukturu, neboť i v rámci zemské schůze se nesešlo více veterinářů se zájmem o společné záležitosti než je zvykem u nás. Ustavení krajských skupin nám může být určitým vodítkem, jak napříště získat větší diskusní publikum při menšícím se zájmu o společná témata.

Mužný model

Kromě diskuze o vnitřním uspořádání komory byla probírána podpora vzniku vícemužných praxí, kdy v Bavorsku převažuje model jediného vlastníka, případně s několika zaměstnanci a nebo Rakouska, kde vznikají větší praxe v rámci specializace, např. na choroby prasat.

Součástí výročního setkání byl neformální společenský večer, který se nesl zcela v duchu fotbalu a rodinných příslušníků a prohlídka reprezentačního střediska automobilky Audi, která má v Ingolstadtu výrobní závod. Večerní “fotbalové” a rodinné setkání štědře sponzorovala firma Boehringer Ingelheim.

Další setkání by se mohlo uskutečnit v rámci únorového plesu plzeňského sdružení, které své sousedy pozvalo do poněkud netradičního místa na pořádání podobné společenské události, ale pro Plzeň dosti typického, Plzeňské pivovarské restaurace. Doufám rovněž, že sportsmeni z řad bavorských a rakouských kolegů zavítají i na naše některé sportovní akce, např. tenisový turnaj Tomáše Vacka 2. září v Brně.

MVDr. Jan Bernardy