Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Zpráva z činnosti Vzdělávací komise

Zpráva z činnosti Vzdělávací komise

VK se od minulého sněmu sešla 5x. Na první schůzi jsme provedli rekapitulaci stavu v oblasti vzdělávání. Byl zvolen předseda vzdělávací komise – Lubomír Hošek, členové jsou Renata Hlavová, Milan Snášil, Kateřina Novozámská, Radek Mašín a oba prezidenti.

Začátkem roku (12. 1. 2008) proběhlo opakování úspěšného podzimního semináře na téma RTG břicha, v průběhu 1. pololetí jsme uspřádali 23. 2. 2008 seminář na téma: Geriatrický pacient a 7. 6. 2008 RTG seminář na téma RTG diagnostika vývojových ortopedických vad psa. Začátkem března proběhla série seminářů na téma Bluetongue a aplikace nového zákona o léku.

Do konce roku plánujeme uspořádat: 6. 9. 2008 seminář na téma – Koliky u koní a 8. 11. 2008 seminář pro malá zvířata – Aktuální gynekologické problémy u malých zvířat.

V rámci sněmu 11. 10. 2008 by měly proběhnout přednášky na téma Komunikace s klientem – přednášejícím bude Mgr. José Panama.

Na příští rok plánujeme obdobný cyklus přednášek.

Byl aktualizován a doplněn seznam poskytovatelů studentských praxí, po jednáních s vedením VFU bylo vytvořeno pověření pro poskytovatele těchto praxí a v červnu bylo všem rozesláno. Nadále jednáme s vedením VFU o znění smlouvy o zajišťování studentských praxí.

V oblasti koncepčního rozvoje postgraduálního vzdělávání v rámci KVL (specializačního i kontinuálního) neexistuje ani v rámci VK, ani v rámci představenstva jednotný názor, přetrvává liberální přístup k sebevzdělávání jednotlivých členů KVL.

MVDr. Lubomír Hošek