Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Zpráva z FVE

  Z ČINNOSTI KOMORY

MVDr. Libor Okřina

Významní hosté z OSN a WHO

…Jim Nave (American Veterinary Medical Association) shrnuje společné příležitosti i společné obavy evropských a amerických veterinářů

 

V rámci jednání FVE zazněly přednášky hostujících spíkrů. Prvním z nich byl Dr. Juan Lubroth, ředitel Veterinárního odboru Organizace spojených národů pro výživu a zemědělství FAO. Přenáška byla zaměřena na význam veterinární péče pro zajistění dostatečného množství kvalitních potravin pro lidskou výživu. Nejvíce úsilí je zaměřeno na veterinární opatření proti onemocněním jako jsou vysoce patogenní aviární infl uenza, mor skotu, horečka údolí Rift , brucelóza, vzteklina a boj proti mouše tse-tse.

Výskyt moru skotu je v současné době omezen na několik ohnisek. Brucelóza je přetrvávající problém ve Střední Asii a na Blízkém východě. Vzteklina je velký problém Afriky, na který je třeba soustředit největší úsilí. Přednášející si získal velkou pozornost publika.

Dalším hostem byl Dr. Simone Magnino ze Světové zdravotnické organizace WHO, odboru bezpečnosti potravin, zoonóz a alimentárních onemocnění. Jeho přednáška byla více v obecné rovině. Především zdůraznil princip Jedno zdraví, jedna medicína, který je výzvou pro spolupráci veterinárních a humánních lékařů při řešení zoonóz a onemocnění z potravy. Významné nadnárodní organizace FAO, OIE, WHO koordinují svoji činnost při prevenci onemocnění společných pro zvířata a člověka. Kromě známých nákaz jako prasečí chřipka, SARS a vzteklina zmínil i nově se šířící zoonózy a opomíjené zoonózy jako echinokokóza, leptospiróza a brucelóza. V současné době se rozbíhá program tlumení zoonóz ve Středomoří.

 
MVDr. Libor Okřina