Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Zpráva z Marsu

  Z činnosti komory

Edita Hrdličková – Jelínková

Tanečky okolo účetnictví KVL ČR

…Edita Hrdličková – Jelínková

 

Vážení členové KVL,

někteří z vás mne možná znají, těm ostatním se představím. Moje jméno je Edita Jelínková-Hrdličková, vystudovaná inženýrka-ekonomks. Jsem hlavnou ekonomkou KVL ČR. Tuto funkci vykonávám od března 2011. Je nutno podotknout, že můj nástup byl jako pád ze skluzavky – účetnictví mi nikdo nepředal, prostě jsem byla postavena před rozjetý vlak, aniž bych znala jeho dosavadní trasu.

Nemám ve zvyku kritizovat práci svých předchůdců, protože souvztažných faktorů je vždy mnoho. Jak se ukázalo, na tomto postu se mnoho prostoru pro samostatné myšlení účetním neposkytovalo. Moje osoba a můj přístup k financím klienta musely zákonitě mnoho lidí šokovat. Nebyla jsem ochotna přistoupit na to, aby mi v mé práci diktovali lidé, kteří ekonomii nerozumí, a začala jsem pracovat tak, jak jsem zvyklá – hospodárně nakládat s fi nancemi klienta, šetřit je, držet se zákonů a jejich výkladu. Koneckonců, proto se neustále vzdělávám, na své odbornosti pracuji a na to, abych byla ekonomicky „v obraze“, vynakládám nemalé osobní prostředky.

Neznám daňového poplatníka, který by poštval finanční kontrolu sám na sebe…

Jak jsem postupně pronikala do účetnictví, na které jsem měla navázat, zjistila jsem spoustu nesrovnalostí, zbytečně vyplácených prostředků, věcí, které nebyly zcela v souladu s platnou legislativou. Když jsem se o tom zmínila bývalé paní účetní, odpověděla mi: „Neřešte to, to nejsou vaše peníze.“ Jaké překvapení! Copak není jednou z hlavních náplní práce ekonoma právě vyhledávání úspor? A pak jsem se ocitla na 21. sněmu KVL ČR, na kterýžto zážitek nikdy nelze zapomenout.

Hovořila jsem tam mimo jiné o výsledcích kontroly Finančního úřadu, který prověřoval účetní roky 2008, 2009, 2010. Kontrola skončila s doměrkem ve výši 18.000,- Kč plus úroky z prodlení. FÚ jsem poskytla rovněž rok 2011.

Co ale nelze nezmínit, je alarmující fakt, že uvedená kontrola byla vyvolána na oznámení MVDr. Načeradské a revizní komise, podepsána MVDr. Vrankovou – osobně doručena na fi nanční úřad. Další překvapení. Neznám daňového poplatníka, který by poštval finanční kontrolu sám na sebe… Na tomto sněmu jsem rovněž ironicky poznamenala, že účetnictví předchozích let bylo „excelentní“ – čehož ihned využil (neboť nepochopil) MVDr. Špruček, a napsal panu prezidentovi KVL ČR , že za bývalé účetní bylo účetnictví KVL excelentní a nyní podle jeho názoru není … mimo jiné nazval moji osobu „účetní z Marsu“ a použil spoustu jiných invektiv, které se staly součástí kampaně proti mé osobě.

Na tomto sněmu rovněž paní MVDr. Grymová pronesla památnou větu: „Když chce finanční úřad peníze, tak mu je dejte!“ a sklidila za to potlesk. To by se u nás na Marsu asi nestalo…

A tak, místo abychom byli rádi, že jsme z problému, způsobeného udáním z vlastních řad, vyšli celkem dobře, netrvalo dlouho a naši nespokojení oslovili fi nanční úřad znovu. Ten zareagoval velmi podrážděně a tentokrát spustil kontrolu na všechny daně. Vyžádal si hlavní knihy 2009–2011. A samozřejmě, jak to už chodí, vybral si rok, kde bylo možno doměřit nejvíce, rok 2010. Protokol, který obsahoval položky, jež jsem musela jako daňově uznatelné obhájit, zaplnil pět stran formátu A4.

pokud tyto náklady nejsou vynaloženy za účelem dosažení zisku, jsou bohužel nedaňové

A tak, zatímco jsem se (mimo svou denní agendu) připravovala na zteč s FÚ, který předběžně chtěl doměřit KVL ČR cca 9.000.000,- korun, světe div se, moje jméno se ocitlo v zápisu revizní komise ve větě „…. Ing. Jelínková pod tlakem nestíhá… .“

K tomu nemám co dodat, nechápu to, zřejmě proto, že jsem z Marsu….

Tak tedy vězte, milí členové, že u nás na Marsu se šetří. U nás na Marsu se nevyplácí nemalé fi nanční prostředky za funkce, které jsou označeny jako čestné, tudíž bezplatné. U nás na Marsu nelze snižovat daňové náklady placením bowlingu ani golfových služeb, ba dokonce ani květin… protože, pokud tyto náklady nejsou vynaloženy za účelem dosažení zisku, jsou bohužel nedaňové. Tudíž doměřitelné a penalizovatelné. U nás na Marsu neplýtváme fi nančními prostředky členů naší základny. A hlavně – u nás na Marsu se neudává. U nás nikdo nestřílí na krávu, jejíž mléko pije. Dokonce ani na její ošetřovatele.

Myslím, že se nemusím stydět za svou práci. S radostí vám oznamuji, že doměrek 9.000.000,- korun se mi podařilo snížit obhajobou a argumentací na 29.640,- Kč.

S velkou radostí vám oznamuji, že KVL díky mé práci neutrpěla fatální fi nanční ztrátu téměř devíti milionů korun. Tyto peníze jsou vaše a já za ně bojuji.

Ale nestudovala jsem tolik let ekonomii na to, abych musela neustále obhajovat svoje postupy, práci, bojovat s větrnými mlýny a trpět za to, že se snažím šetřit peníze svého klienta – vaše peníze. Jen tak totiž mohu být přínosem, nikoli loutkou, která se musí řídit pokyny laiků a osobních prospěchářů. Těch, kterým nejde o prospěch Komory ani jejích členů, ale pouze o svůj vlastní prospěch. Těch, kteří udají Komoru na FÚ, aby se pomstili nepohodlné ekonomce, bez ohledu na to, kolik to KVL bude stát.

Protože nepohodlná ekonomka je rebel a nikdy nebude souhlasit s plýtváním fi nancemi v jakékoli formě.

Děkuji vám za čas, který jste přečtení tohoto článku věnovali. Je pro mne velmi důležité, abyste o správě svých fi nancí věděli a aktivně se podíleli na její kontrole.

Pouze tak můžeme zabránit praktikám, které by jinak vedly ke zbytečným ztrátám a výdajům.

 
Edita Hrdličková – Jelínková,
EHV Enterprise a.s. – outsourcing pro KVL ČR

V plném znění v zaheslované části webových stránek KVL ČR

Komora veterinárních lékařů České republiky