Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Zpráva ze sněmu KVL aneb Jak jsme to viděli my

  Z ČINNOSTI KOMORY
MVDr. Michaela a MVDr. Vítězslav Raškovi

Tentokrát se sněm KVL konal v Darové v hotelu Darovanský dvůr nedaleko Plzně, což je pro nás z Ostravy cesta skoro přes celou republiku – 410 km.


… příklad toho, jak lze spojit příjemné s užitečným. Po hlasovací úředničině zpět ke zvířatům a svět vypadá nejlépe nejen ze hřbetu koně. Někdy postačí pohodlný kočár

Vyrazili jsme celá rodina už ve čtvrtek večer, protože jsme chtěli pobyt u Berounky využít a trochu relaxovat buď na kanoi, nebo na kole. Deštivé počasí však naše plány radikálně pozměnilo, takže jsme podnikli jen krátkou procházku k jedinému fungujícímu přívozu v ČR. Déšť nás však zahnal zpět do hotelu a my jsme vyrazili za pamětihodnostmi Plzně. Naštěstí hotel nabízel výborně vybavený wellness a odpoledne byl tedy program jasný. Večer byl nachystán v přilehlých prostorech raut, kde byla možnost v kuloárech podebatovat s kolegy, a to nejen o tématech sněmu. Není totiž mnoho příležitostí sejít se se spolužáky a právě sněm KVL tuto možnost nabízí.

V sobotu ráno jsme už byli připraveni zúčastnit se semináře na téma: Je zvíře věc? Jednalo se spíše o diskusní fórum, kde s úvodní přednáškou vystoupil Ing. Burda z Ligy na ochranu zvířat. Celá problematika není tak jednoduchá, jak vypadá a přináší řadu dalších otázek. Z diskuse vyplynulo, že je diametrální rozdíl v tom, z jakého úhlu pohledu se na zvíře jako věc díváme. Z právního pohledu je zvíře určitě věcí, věcí však specifi ckou. Z pohledu biologického či etického však věcí určitě není. Otázkou však dále zůstává, zda je vůbec nutné v dnešní době, kdy máme fungující zákon na ochranu zvířat a na to navazující legislativu, cokoliv dalšího měnit. Vše totiž naznačuje, že změny by mohly vést naopak k horšímu.

V okolí Resortu Darovanský dvůr se nachází 18jamkové golfové hřiště. Ti z nás, kteří se přihlásili do golfové akademie, měli možnost pod vedením zkušeného trenéra poznat, že odpálit správně míček není tak jednoduché.

Sněm měl začít ve 13 hodin, ale matka příroda si s námi opět pohrála – tentokrát došlo k výpadku elektrického proudu. Naštěstí zpoždění bylo jen půlhodinové a podařilo se ho během odpoledne dohnat.

XIX. sněm KVL ČR – statistika

Celkově se sněmu zúčastnilo 113 členů KVL ČR s průměrným věkem 49 let, z toho 88 mužů, 25 žen.

Procentuální zastoupení věkových skupin je následující:

do 30 let 7 účastníků
6 %
30–40 let 2 účastníci
11 %
40–50 let 34 účastníků
30 %
50–60 let 50 účastníků
44 %
nad 60 let 10 účastníků
9 %

… údaje zpracovala matrikářka p. Ševčíková
Prezident KVL dr. Rychlík zahájil jednání a už se slova postupně a v rychlém sledu ujímali čestní hosté. Následně proběhla volba mandátové a návrhové komise a začaly být komentovány zprávy jednotlivých komisí, jejichž plné znění bylo uveřejněno v komorovém časopise Zvěrokruh. Průběh dosavadního jednání byl až podezřele klidný. Změna tohoto poklidného běhu přišla, jak už to někdy bývá, znenadání – při projednávání rozpočtu na rok 2011. Vše se totiž zadrhlo na nejméně podstatném bodu rozpočtu – mimořádné výdaje, který představuje méně než 1 % rozpočtu. Aby bylo možno na dotazy, týkající se podrobných položek rozpočtu, fundovaně odpovědět, bylo by vhodné je písemně předkládat před sněmem s dostatečným předstihem.

Diskusi ještě rozproudily některé změny komorové legislativy a pak hlavně problematika okolo sporu s firmou SANO. Velmi nás však udivil ne příliš kultivovaný projev některých kolegů. Právo vyslovit názor a vznést dotaz má určitě každý člen KVL, je však důležité, aby forma byla hodna vysokoškolsky vzdělaného člověka. Celkově však jednání sněmu KVL a jeho úroveň hodnotíme velmi vysoce.

Večer byl opět pořádán raut, tentokrát s živou hudbou. Spolužáci, kamarádi a kolegové měli další možnost, jak si zavzpomínat na alma mater nebo vyměnit zkušenosti. V neděli ráno jsme se všichni vydali na cestu do svých domovů. A protože nás na severní Moravu čekala dlouhá cesta, rozhodli jsme se, že si ji ještě zpříjemníme výletem na hrad Karlštejn. Dobře jsme udělali, protože pak nás čekal už jen déšť a zase déšť, předzvěst povodní nejen v Ostravě.

Děkujeme organizátorům a těšíme se na příští sněm KVL v roce 2011.

 
MVDr. Michaela a MVDr. Vítězslav Raškovi,
Ostrava