Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Zpráva ze studentské cesty Maroko 2007

Zpráva ze studentské cesty Maroko 2007

Na jaře loňského roku jsme Komoru veterinárních lékařů ČR oslovili s žádostí o sponzoring realizace studentské stáže ve veterinární charitativní nemocnici American Fondouk v Maroku. I díky vašemu sponzorskému daru byla cesta opravdu uskutečněna. Rádi bychom vás informovali o průběhu a přínosu tohoto projektu.

V období od července do září se postupně vypravilo deset studentů 5. ročníku Fakulty veterinárního lékařství Veterinární a farmaceutické univerzity Brno na odbornou stáž do veterinární nemocnici American Fondouk, která se nachází v severoafrickém státě Maroko. Stáž byla organizována studenty pod záštitou oddělení pro zahraniční vztahy této univerzity a Komory veterinárních lékařů ČR. Cesta byla financována z velké části z peněz, které byly získány od sponzorů, částečně z vlastních zdrojů. Peníze byly vynaloženy na přípravu cesty (např. potřebné očkování), nákup letenek a na pokrytí základních potřeb během pobytu v Maroku.

Projekt studentské praxe v Maroku navazoval na předchozí cesty studentů veterinární medicíny i veterinárních lékařů do této charitativní nemocnice, které probíhaly průběžně od poloviny devadesátých let. Poslední stáž s obdobnou organizací byla úspěšně zrealizována v roce 2006.

Veterinární nemocnice American Fondouk byla založena v roce 1927, nadace MSPCA, jež ji spravuje, sídlí v americkém Bostonu. Nemocnice již 80 let poskytuje bezplatnou veterinární péči pro nemajetné obyvatele zhruba milionového marockého města Fesu. V úzkých uličkách starého města jsou pracovní zvířata dodnes jediným přepravním prostředkem.

Na klinice ošetřená zvířata jsou proto zhruba ze 75 % pracovní a hospodářská (koně, osli, muly, ovce, kozy), zbytek pacientů tvoří psi, kočky a další drobní savci a ptáci.

Celkem se jedná přibližně o 20 000 ošetření ročně, toto číslo každoročně vzrůstá. V letním období to činí zhruba 80 pacientů denně. Pro velký počet pacientů byla v minulých letech přijata regulační opatření. Na klinice se nevakcinuje a neošetřují se bojová plemena psů a skot.

Nemocnice je umístěna na okraji centra Fesu v uzavřeném areálu, kde lze mimo lékařských zařízení najít i obytnou část pro ředitele nemocnice a studenty, bazén a zahradu. Studentský dům je vybaven kuchyňkou, sociálním zařízením i pračkou. Je zde zařízen také přístup na internet.

V nemocnici jsou dvě ordinace pro malá a venkovní ošetřovna pro pracovní zvířata, dále podkovářská dílna. Je zde možnost hospitalizace zhruba 20 velkých zvířat a 10 malých.

Pro lékařskou činnost je k dispozici radiografický i sonografický přístroj, endoskop, mikroskop, centrifuga a další. Je možnost v nedaleké humánní laboratoři provést hematologická a biochemická vyšetření. V jedné z ordinací je přítomna knihovna, vybavená odbornými publikacemi ze všech oborů.

Již dvanáct let American Fondouk řídí a odborně zaštiťuje Dr. Frappier, kanadský veterinární lékař s více než čtyřicetiletou praxí v oboru koňské medicíny. Dále zde pracuje jeden asistent pro velká zvířata a dvě asistentky pro malé savce a ptáky. Komunikace studentů s pracovníky kliniky probíhala v angličtině, případně v Maroku preferované francouzštině.

Hned po příjezdu byli studenti zapojeni do chodu kliniky a postaveni před samostatnou lékařskou práci. Provoz kliniky podléhal přesnému harmonogramu.

Ordinace se otvíraly v půl osmé ráno a pacienti byli přijímáni do dvanácti hodin. Po dvouhodinové pauze na oběd se prováděly naplánované operace a ošetření hospitalizovaných pacientů, kteří ve Fondouku zůstávali až do vyléčení, pokud majitelé nebyli schopni se o zvíře zodpovědně postarat. Malá zvířata se téměř ve Fondouku nehospitalizovala, protože se často stávalo, že si je majitelé nevyzvedli.

Jednodušší chirurgie (hlavně šití a ošetření ran) byla vykonávána již v ordinačních hodinách, odpoledne se prováděly složitější úkony (ošetřování rozsáhlých a starých ran, císařské řezy, kýly, kastrace, extirpace nádorů aj.). Studenti při jednotlivých operacích asistovali, jednodušší úkony prováděli po zaučení zcela samostatně od příjmu po vyplnění dokumentace pro majitele. To se týkalo i pacientů s interními problémy. Studenti byli rozděleni mezi jednotlivé ordinace a ošetřovnu, průběžně se střídali a zajímavé případy konzultovali všichni dohromady s Dr. Frappierem, případně využívali knihovny.

Bylo od nich vyžadováno, aby byli schopni navrhnout diagnostický postup, diferenciální diagnózy a postup při léčbě. Jak již bylo zmíněno, jednodušší případy řešili zcela samostatně, stejně tak ošetřování hospitalizovaných pacientů. Studenti se částečně starali o provoz pracoviště (úklid, čištění nástrojů, doplňování léků atd.), pečovali také o několik psů a koček, kteří žijí v areálu trvale.

Chvíle volna po skončení práce a během víkendů studenti využívali částečně ke studiu zajímavých případů a problémů, hlavně ale k poznávání historického města Fes a jeho okolí.

V nemocnici byli ošetřováni pacienti s nejrůznějšími problémy. U pracovních zvířat bylo možno se setkat nejčastěji s ranami (často velmi zanedbanými) a ortopedickými onemocněními. Na vzniku těchto problémů se uplatnily nevhodné postroje, těžká práce, ale také zanedbávání zvířat ze strany majitelů.

Z interních problémů se pak jednalo o endo a ekto parazitózy, respirační problémy, koliky. Kočky a psi byli léčeni nejčastěji na parazitózy, celkové infekce, infekční i neinfekční průjmy, traumata.

I když, zvláště kvůli finančním limitům, nedosahovala lékařská péče standardů běžných na pracovištích VFU Brno, možnost osobního kontaktu s velkým množstvím pacientů a praktického vyzkoušení si základních veterinárních úkonů pro nás znamenala skvělou příležitost pro uplatnění na univerzitě nabytých znalostí a poznání na české poměry exotických onemocnění. Stáž pro nás měla velký přínos nejen pro zbytek studia, ale zvláště pro budoucí terénní veterinární činnost. Svou prací jsme také pomohli zajistit chod nemocnice během letních měsíců, které jsou zde vždy pracovně nejnáročnější. Také z reakcí majitelů ošetřovaných zvířat si troufáme soudit, že naše pomoc na klinice měla smysl. Obohacující také bylo poznat jinou zemi, kulturu a vztah ke zvířatům, který je i přes často tvrdé životní podmínky velmi podobný tomu našemu.

O zkušenosti a zážitky se chceme podělit s ostatními formou přednášek, některé již proběhly a další se připravují, a článků, jež budou v blízké době publikovány v populárních časopisech (Pes přítel člověka, Jezdectví) a v odborném časopise Veterinářství.

Sponzorství KVL ČR je při těchto veřejných činnostech vždy zmiňováno, pokud máte zájem o další propagaci ohledně projektu Maroko 2007, jsme připraveni jim v rámci našich možností vyhovět.

Rádi bychom vám tímto také poděkovali za významnou pomoc při realizaci stáže. Bez vašich darů by bylo financování této cesty pro studenty velmi náročné.

Veronika Bízová, Hana Horáková
Jaroslav Křížek, Michal Lunter
Jana Malá, Martina Medveďová
Oldřich Pěnkava, Veronika Šimková
Anna Šimůnková, Ondřej Škor

V Brně dne 8. listopadu 2007