Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Zrušení elektronického hlasování – Volby 2016

Na základě zjištěného nesouladu mezi tištěnými hlasovacími lístky a jejich elektronickou formou se rozhodla Volební komise po předložení věci Představenstvu KVL elektronické hlasování ve volebním roce 2016 prohlásit za zmatečné a jeho průběh anulovat.  Pro volební rok 2016 zůstává jako jediné platné „korespondenční hlasování“.  Několik kolegů, kteří již elektronickou formou hlasovali, bude obesláno dopisem s novou sadou hlasovacích lístků.

MVDr Radovan Opršal
předseda VoK

Vážené kolegyně, kolegové

Letošní elektronické hlasování  bohužel nemůže proběhnout v připravované podobě, v průběhu spouštění se vyskytly nakonec dva zásadní a fatální problémy. S prvním jste již byli seznámeni – jednalo se o kolizi postupu plánovaného získávání přístupových hesel elektronickou cestou se Zákonem na ochranu osobních údajů. Druhým zásadním problémem se stalo, že první 3 dny po spuštění hlasování nebyly kandidátní listiny na webové stránce KVL v sekci Volby – hlasování identické s vytištěnými kandidátními lístky.

V době do 19.9. již několik členů KVL hlasování provedlo, ale na základě nepřesných kandidátek tento úkon nemůže být považován za platný.

Volební komise proto pozastavila 19.9.2016 přístup do sekce Volby a po předložení celé situace představenstvu s jeho schválením rozhodla o anulování a zrušení elektronického hlasování pro rok 2016.

Hlasování ve volebním roce 2016 je proto možné pouze korespondenční formou.