Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Zvířecí hračky

  INFORMACE, ZPRÁVY, VÝZVY

Vážené kolegyně, vážení kolegové, možná vám neuniklo, že v tisku se v poslední době objevilo několik článků, pojednávajících o nevhodných hračkách pro zvířata. Rovněž na Ústřední komisi na ochranu zvířat se stále častěji obracejí chovatelé, kteří zaznamenali zdravotní postižení u svých zvířat, nebo dokonce jejich úhyn vlivem nevhodných předmětů, které zvířatům pořídili jako hračky a které zakoupili v oficiálních petshopech.

Jedná se především o velká plemena psů a velké papoušky, kteří snadno rozkoušou malé nebo málo odolné předměty, což může mít za následek zažívací problémy.

Máme v úmyslu obrátit se na Českou obchodní inspekci, aby takovéto nevhodné předměty stáhla z prodeje nebo alespoň přiměla prodejce k odpovědnějšímu přístupu ve smyslu řádného poučení chovatelů o rizicích, která jejich zvířatům v tom kterém případě hrozí.

K takovému podání však potřebujeme podklady z praxe. Pokud jste tedy u svých pacientů řešili interní nebo toxikologické problémy, způsobené prokazatelně vlivem nevhodných zvířecích hraček, budu vděčen za jakékoli postřehy, nejlépe na můj e-mail.

 

 
MVDr Jan Šimr,
zástupce KVL v ÚKOZ,
jan.simr@tiscali.cz